<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Ring på 7025 0000 eller find den rådgivning, der passer dig

Gå tilbage til oversigt

Hjertebarn, kommune og skole – København

GRATIS TEAMMØDE I KØBENHAVN

De fleste forældre med hjertebørn oplever perioder, hvor der er brug for hjælp og støtte. Det kan være at grundet meget fravær i folkeskolen som skyldes operation og sygdom, og derved opstår der usikkerhed om, hvilke muligheder der er for at modtage anden form for undervisning.

Nogle familier har brug for økonomisk kompensation i forbindelse med høje medicinudgifter, transport og lign. Andre har brug for aflastning i hverdagen, eller lønkompensation i forbindelse med mange undersøgelser.

Hensigten med dette oplæg er at give et overblik over nogle af de støttemuligheder, der kan komme i spil, når man har et barn med en hjertelidelse. Oplægget vil bl.a. indeholde følgende emner:

  • Sygeundervisning i folkeskolen/friskole
  • Supplerende undervisning
  • Bisidder – hvem, hvad, hvorfor
  • Ny principafgørelse og operation

Der vil blive lagt op til dialog og erfaring omkring emnerne.

Ved Hjerteforeningens socialrådgiver Lene Elise Nielsen

 

Tilmelding skal ske via tilmeldingsformular eller tlf. 70250000

Praktiske oplysninger

Sted
Hjerteforeningen
Vognmagergade 7, 3. sal
1120 København K
Kontaktperson
Rådgivning København
raadgivningkoebenhavn@hjerteforeningen.dk
70250000
Persondatapolitik

Ved din tilmelding lader du Hjerteforeningen behandle dine personoplysninger i nødvendigt omfang. Vi behandler kun de oplysninger, vi modtager fra dig. Databehandlingen giver dig en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, herunder retten til oplysninger, indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger. Du kan altid se vores opdaterede eksterne persondatapolitik på https://www.hjerteforeningen.dk/persondatapolitik.